Forcit är den exklusiva återförsäljaren av  digitala sprängplaneringsprogrammet O-Pitblast. Återförsäljningsrätten inkluderar de Nordiska och Baltiska länderna samt Polen. Mjukvaran är utvecklad av erfarna experter från branschen, vilket säkerställer att slutanvändarens behov har iakttagits i programmets alla egenskaper.

När man utvecklar nya digitala lösningar i den digitala världen ligger tyngdpunkten på användarvänlighet och bekvämlighet.  Dessa är också beskrivande egenskaper för O-Pitblasts enkla och behändiga användargränssnitt som möjliggör skapandet, delandet och optimering av detaljrika 3D-sprängplaner – oberoende av om du är på kontoret eller på fältet.

O-pitblasts egenskaper

Ladda upp en tredimensionell utsikt av ditt arbetsfält och skapa din detaljrika sprängplan, som du kan optimera med hjälp av O-Pitblasts mångsidiga analysverktyg. Du kan definiera måtten och placeringen av borrhålen samt vilka sprängämnen du använder och sprängningens tidsinställning.

En av de största fördelarna med O-Pitblast är analysverktygen, som möjliggör en noggrann uppskattning av sprängningens fragmentering och bl.a. vibrationseffekter. Genom att utnyttja informationen från analyserna är det lätt att optimera din sprängplan, vilket leder till bättre och kostnadseffektiva sprängningar.

Dina sprängplaner sparas i O-Pitblasts molntjäst. Därifrån kommer du behändigt åt dina filer och du kan ladda ner specifika sprängplaner till din dator eller dela dem med andra användare. Förutom datormjukvaran kan du också ladda ner O-Pitblasts iOS-mobilapp, som du kan använda till att kontrollera och redigera dina sprängplaner på din telefon.

Vill du veta mer om O-pitblast?

Kontakta produktansvarige Bernt Wernby (Sverige och Norge) eller Tomi Kouvonen (Finland och Baltiska länderna), som ger tilläggsinformation och svarar på eventuella förfrågningar. Du kan också bekanta dig med O-Pitblast på leverantörens hemsidor www.o-pitblast.com