Redex är en specialdynamit, vars detonationshastighet är högre än Fordyns. Redex är närmast avsedd som initialladdning för olika emulsioner och Anfo. Hög detonationshastighet och högt detonationstryck underlättar en säker initiering, vilket är en viktig parameter för att minimera problem med ”gaddar” i utlastningsnivån. Redex kan användas inom de flesta applikationer vid konventionella sprängningsarbeten.

Redex kan även tillverkas i andra patronstorlekar.