• Norwegian

Redex er en spesialdynamitt, der detonasjonshastighet er økt ved tilsetning av hexogen. Redex er først og fremst ment som initialladning for Kemiitti og Anfo for å gi disse en stor detonasjonshastighet og maksimal effekt umiddelbart. Den høye detonasjonshastigheten­ og høyt gassvolum gjør den godt egnet som bunnladning. Redex egner seg også som påleggsladning.