• Norwegian

MKT 75/800 er en trykkluftsdrevet sprengningsvarsler.

ESS2 er en eldrevet sprengningsvarsler.

PLUGGER SOM BOOSTER FORLADNING dekker til borehullet ved å kile inn forladningen mellom borehullet og pluggen. Ved sprengning stiger pluggen oppover mot forladningen og «låses» på plass. Som følge av dette kan sprengningsgassene og -energien ikke evakueres gjennom borehullet, men forblir inne i bergmassen et antall millisekunder lenger enn uten plugger.

FORDELER MED FORLADNINGSPLUGGER:

  • Kostnadsbesparelser i sprengstofforbruket
  • Bedre blokkdannelse
  • Færre løse steiner og mindre forlaningsmateriale flyr omkring
  • Bedre håndtering av støv og støy

Pluggene skal plasseres i borehullet med spissen nedover og trykkes inn med en ladestokk på Anfo eller emulsjon. Ved emulsjonsladning kan pluggen legges i hullet rett etter pumping på ønsket pallhøyde under hensyn til svellingsevne. Da kan fordemningsmaterialet legges ovenpå pluggen med det samme. Pluggen låses i hullet, og under den kan emulsjonen forgasses i ro og mak.

SPERREFJÆRER brukes ved underjordsbrytning i oppadrettede hull for å holde sprengstoffpatroner eller -rør på plass. De kan også brukes ved dagsprengning for å effektivisere virkningen av forladningen. Sperrefjærene bremser opp for­ ladningens bevegelse ved detonasjon. Forcit selger sperrefjærer i plast med diameterne 35–50, 40–64, 50–70, 70–89 og 80–115mm.

BOREHULLSPLUGGER forhindrer at detraser inn løsmasse i borehullet. Borepluggen gjør det lettere å lokalisere hullene under vanskelige forhold. Forcits plugger tåler kulde godt og kan stables, noe som gjør at de sparer plass.

Med LADELÅS sikres det ved tunneldriving at rørladningene i konturhullene og lutende hull holdes på plass. EPS-pluggen kiler seg hardt fast i bor hullet og forhindrer rørene i å bevege seg når kontursprengningen skjer eller i lutende hull etter ladning. Ladelåsen finnes i følgende størrelser: 37 mm, 38 mm og 45mm.

LADESTRØMPER er til stor hjelp når manlader bulksprengstoff i toppsprukket berg. Ved hjelp av strømpen kan man lade borehullet, og sprengstoffet renner ikke ut i sprekkene i berget. Ladestrømpene finnes for flere forskjellige hullstørrelser. Strømpene er pakket i et 30m tett foldet mønster samt i 200–300m ruller.

LUFTPLUGGER (Blastball) er luftfylteplugger for borehull når man lader med bulksprengstoff under vanskelige forhold. De kan brukes ved blant annet strossing for å plugge gjennomborede hull og i delte ladninger som plugger sammen med en mellomfylling. Dessuten kan de brukes til oppadrettede hull for å plugge hullene etter ladning og for å sikre at sprengstoffet holdes i hullet. Pluggene finnes i flere forskjellige størrelser.