• Norwegian

Anfo er basert på en blanding av prillet ammoniumnitrat og olje. Anfo er ett sprengstoff som brukes der det er relativt tørre forhold både over og under jord. Forskjellige kvaliteter er utviklet til forskjellige formål og bruksområder foruten vanlig Anfo.

Anfo er ikke vannbestandig. Tettheten er ca. 0,87–0,95kg/dm3.

Anfo WR tåler vann relativt godt. Anfo WR kan lades i vannfylte hull hvis man tømmer hullene for vann før ladning. Tett­ heten for Anfo WR er ca. 0,85–0,95 kg/ dm3.

Anfo 800 har en lavere egenvekt, men høyere detonasjonshastighet enn vanlig Anfo. Disse egenskapene kan utnyttes ved både tunnel- og overjordssprengning. Den oppnådde fordelen er en minsket ladningsgrad og derigjennom en besparelse i sprengstoffkostnadene. Anfo 800s tetthet er ca. 0,8kg/dm3.

Anfo krever en primer for sikker initiering. Egnede initialladninger er for eksempel Redex-, Fordyn-, Kemix A- eller Forprime. Detonerende lunte anbefales ikke for hull som lades med Anfo. Ved tunneldriving og oppad rettede hull skal Anfo alltid lades med eget ladeutstyr.