Vi har i dag en sterk, operativ organisasjon med hovedbase i Nora/Karlskoga. Herfra styres og supporteres all virksomhet i Sverige og Norge, vår Skandinaviske organisasjon.

Alle ressurser, både personell og utstyr skal disponeres der hvor det er størst behov uavhengig av landegrenser.
Vi ansetter personell i Norge i takt med de etableringer vi gjør, men disse vil operativt tilhøre vår Skandinaviske organisasjon med den support den kan gi.

Pr i dag består vår Skandinaviske organisasjon av ca 50 personer.

Ledige stillinger
Kunne du være interessert i å jobbe i Forcit? Du kan sende inn din CV på vår rekruteringsside.

Nyheter

29 juni 2018

Forcit Sweden AB söker teknisk säljare

Vi söker en teknisksäljare till norra Sverige.
Läs mera
21 juni 2018

New package size for Anfo WR

Anfo WR package size is changing from 25 kg to 20 kg.
Läs mera
21 juni 2018

NY FÖRPACKNINGSSTORLEK FÖR ANFO WR

Storleken på Anfo WR-säcken förändras från 25 kg till 20 kg.
Läs mera
4 mai 2018

Forcit Sweden AB tecknar avtal med Kaunis Iron AB

Forcit Sweden AB tecknar avtal med Kaunis Iron AB för sprängning och leverans av sprängmedel till gruvan i Kaunisvaara
Läs mera