Forcit Explosives er en finsk produsent og importør av spren­gstoff som også har fått en betydelig posisjon i Sverige og Norge. Våre kunder er gruver-, pukkverk og entreprenørbedrif­ter.

Våre fabrikker ligger i Hanko og Vihtavuori. Via vårt nettverk når vi hele Norden. Forcit Explosives er en del av Forcit konsernet som også består av Forcit Defence og Forcit Consulting. Forcit Defence produserer militære sprengstoffer og Forcit Consulting tilbyr konsulent service innen sprengningsteknikk og beslekt­ede teknologier samt utdannelse innen faget.

NÆR KUNJDEN
Vår virksomhet skal tilby våre kunder ladesystemer. Vårt man­gesidige produkttilbud komplementeres av lade-, transport- og lagringstjenester. Vår tekniske service hjelper våre kunder med anvendelse av våre produkter på plass.

TEKNOLOGI
Fortsatt produktutvikling, sterk know-how og moderne tek­nologi garanterer et kvalitetsprodukttilbud. Vår avanserte la­deutstyr er kjent i store deler av verden.