PLUGGER SOM BOOSTER FORLADNING dekker til borehullet ved å kile inn forladningen mellom borehullet og pluggen. Ved sprengning stiger pluggen oppover mot forladningen og «låses» på plass. Som følge av dette kan sprengningsgassene og -energien ikke evakueres gjennom borehullet, men forblir inne i bergmassen et antall millisekunder lenger enn uten plugger.

FORDELER MED FORLADNINGSPLUGGER:

»» Kostnadsbesparelser i sprengstofforbruket

»» Bedre blokkdannelse

»» Færre løse steiner og mindre forlaningsmateriale flyr omkring

»» Bedre håndtering av støv og støy

 

Pluggene skal plasseres i borehullet med spissen nedover og trykkes inn med en ladestokk på Anfo eller emulsjon. Ved emulsjonsladning kan pluggen legges i hullet rett etter pumping på ønsket pallhøyde under hensyn til svellingsevne. Da kan fordemningsmaterialet legges ovenpå pluggen med det samme. Pluggen låses i hullet, og under den kan emulsjonen forgasses i ro og mak.