Anfot perustuvat prillatun ammoniumnitraatin ja polttoöljyn seokseen. Anfot ovat massalouhintojen räjähdysaineita, joita käytetään asutun alueen ulkopuolella varsipanoksena sekä tunnelilouhinnassa. Anfoista on kehitetty tavallisen Anfon lisäksi eri olosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin soveltuvia laatuja.

Anfo ei ole vedenkestävää, joten sitä ei voi käyttää vesirei’issä. Anfon tiheys n. 0,87 – 0,95 kg / dm3.

Ahti-Anfo kestää melko hyvin kosteutta. Ahti-Anfoa voidaan panostaa kosteisiin reikiin, kun vesi on puhallettu rei’istä ennen panostusta. Ahti-Anfon tiheys n. 0,85 – 0,95 kg / dm3.

Pito-Anfo pysyy lisäaineensa ansiosta paremmin ylöspäin suuntautuvissa rei’issä. Pito-Anfoa käytetään pääasiassa kaivoksien tuotantolouhinnassa. Pito-Anfon tiheys n. 0,9 kg / dm3.

Anfo 800 ominaispaino on pienempi, ja toisaalta räjähdysnopeus on hieman suurempi kuin Anfolla. Näitä ominaisuuksia voidaan hyödyntää sekä tunneli- että avolouhinnassa. Saavutettu etu on panostusasteen pieneneminen ja tätä kautta säästö räjähdysainekustannuksissa. Anfo 800 tiheys n. 0,8kg / dm3.

Anfot vaativat aloitepanoksen syttyäkseen varmasti. Sopivia aloitepanoksia ovat esim. Redex, Fordyn, Kemix A, tai Forprime-räjäyttimet. Anfolla panostetussa reiässä ei suositella käytettäväksi räjähtävää tulilankaa. Anfot voidaan panostaa maanalaisiin alakätisiin reikiin kaatamalla tai panostuslaitteella. Peränajossa ja yläkätisissä rei’issä Anfot on panostettava aina panostuslaitteella.