Kemiitti 510 ja Kemiitti 610 ovat avolouhintaan kehitettyjä emulsioräjähdysaineita, jotka toimitamme työkohteeseen reikiin pumpattuina. Räjäytettävän kentän muussa panostuksessa ja räjäytystyössä voidaan myös hyödyntää Forcitin panostuspalveluita.

Kemiittejä käytettäessä saavutetaan etua korkeasta panostusasteesta, vähenevistä porametreistä sekä panostustyön nopeudesta. Reikiä ei myöskään tarvitse kuivata, sillä Kemiitit kestävät erinomaisesti vettä ja pumpattaessa ne syrjäyttävät veden pois porareiästä.

Kemiittejä valmistetaan kerralla vain työkohteessa tarvittava määrä. Kemiittien vähäinen liukenevuus veteen sekä huolellisesti tehty panostustyö kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän, eikä niiden käytöstä myöskään jää hävitettäviä pakkausmateriaaleja. Työkohteessa varastoitavien eri räjähdysaineiden tarve sekä niiden kuljettaminen vähenevät myös huomattavasti.

Kemiitti 610 -emulsio valmistetaan tehtaalla ja herkistetään räjähdysaineeksi panostuskohteessa. Kemiitti 610 -räjähdysaine toimitetaan Kemin, Lapuan ja Tuusulan toimipisteistä aina prillattuna ja kerrallaan enintään 20 tonnia. Myös Kemiitti 610:n enimmäistoimitusmäärä vaihtelee ajoneuvokohtaisesti.

Lisätietoja Forcitin teknisestä neuvonnasta.