Merikemiitti on automaattisella laitteistolla panostettava aluminoitu emulsioräjähdysaine, joka korvaa yhä enenevässä määrin dynamiittia vedenalaisessa louhinnassa. Se on helppokäyttöinen, nopea ja varma räjähde, jonka käyttö vaatii suhteellisen vähän työntekijöitä ja jonka käsittely lautalla on helppoa. Merikemiitin todennettu toimintasyvyys on 50m. Merikemitti tarvitsee syttyäkseen tehokkaan räjäyttimen, kuten Fordyn- tai Redex-dynamiitin, jotka ovat toimintavarmoja 25 m syvyyteen saakka. Pienimuotoiseen vedenalaiseen louhintaan Forcit suosittelee Fordyn-dynamiittia.

Vedenalaisessa louhinnassa onnistunut lopputulos on saavutettava jo ensimmäisellä räjäytyksellä, sillä jälkikäteen tehdyt korjaavat toimenpiteet ovat erittäin kalliita. Vedenalaisessa räjäytyksessä ominaispanostuksen on oltava niin suuri, ettei yhden reiän tai reikärivin räjähtämättä jääminen vaaranna onnistunutta louhintatulosta.

MERIKEMIITIN EDUT

  • aineen tiheys
  • voimakkuus
  • vedenkestävyys
  • käsittelyturvallisuus
  • ympäristöystävällisyys

MENETELMÄN OMINAISUUDET

  • valmistuksen, kuljetuksen, varastoinnin ja käytön turvallisuus: tuote toimitetaan 1000 kg:n IBC-konteissa
  • panostustyön nopeuttaminen ja helpottaminen
  • tarkka ja dokumentoitava panostusmäärä
  • laitteiston varmatoimisuus ja kustannustehokkuus
  • mahdollisuus panostuksen osittaiseen automatisointiin