Kemiitti 810 on maanalaiseen louhintaan, tunneli- ja louhospanostukseen, kehitetty järjestelmäkonsepti, joka koostuu pumpattavasta emulsioräjähdysaineesta, sen panostusprosessiin liittyvästä teknologiasta sekä käytön aikaisesta tukipalvelusta (mm. luvitus, käyttötuki, varastojärjestelyt).

K810 – emulsioräjähdysaine valmistetaan K810 -panostuslaitteella vasta käyttökohteessa porareikään pumpattaessa. Laitteen prosessilaitteisto herkistää K810 -matriisin räjähdysaineeksi kemiallisen liuoksen avulla. Pitkälle automatisoitu prosessinohjaus sekä panostusletkun käsittely varmistavat panostusasteiden säädettävyyden jokaiseen käyttökohteeseen sopivaksi. K810 kestää täydellisesti vettä ja se soveltuu käytettäväksi vaakareikien lisäksi ylä- ja alakätisissä porarei’issä. Sama menetelmä soveltuu tunnelinperän koko profiilin panostamiseen yhtä hyvin kuin louhospanostukseen. Laitteisto dokumentoi automaattisesti kuhunkin porareikään panostetun räjähdysaineen määrän.


KEMIITTI 810 ETUJA

  • Kaikki reiät panostetaan yhdellä järjestelmällä.
  • Tuotteen kulkeutuminen vesiin on vähäistä ja sen määrään voidaan panostustyötä optimoimalla vaikuttaa. Lisäksi pakkausjätettä syntyy työmailla vähemmän.
  • Ei aiheuta pölyräjähdyksiä. Kuljetuksessa ja varastoinnissa matriisi luokitellaan hapettaviin aineisiin.
  • 1.1-vaarallisuusluokan tuotteiden kuljetus- ja varastointitarve vähenee oleellisesti.


SITE MANAGER -PALVELU kuuluu Kemiitti 810 -järjestelmäkonseptiin ja on näin ollen aina osana Kemiitti 810 -panostusjärjestelmää. Site Managerit ovat teknisesti koulutettuja, käytännön kokemusta hankkineita henkilöitä ja he pystyvät toimimaan räjähdeasetuksessa mainittuna vastaavana johtajana. Site Managerit osallistuvat asiakkaan panostusprosessin laitesuunnitteluun, viranomaisasioihin ja koulutukseen. He varmistavat myös käytönaikaisen kemikaalien käyttö- ja varastoturvallisuuden, prosessiturvallisuuden sekä laitteiston toimivuuden.

Käyttöturvallisuustiedote Matriisi K510, K610, K810

Käyttöturvallisuustiedote Kaasutusliuos K510, K610, K810

Käyttöturvallisuustiedote Kaasutusliuos K810 UREA