F-putkipanoksissa on mm. nitroglykolia ja piimaata sisältävää jauhemaista räjähdysainetta. F-putkipanosten pääasiallinen käyttöalue on silo- ja tarkkuuslouhinta, mutta niitä voidaan käyttää myös muissa tarkkaa ja kevyttä panostusta vaativissa avo- ja tunnelilouhintatöissä.

Kun reunalinjojen louhinta suoritetaan F-putkipanoksilla, saadaan rakenteeksi tarkoitettu kalliopinta mahdollisimman ehjäksi ja noudattamaan haluttuja rajoja. Tästä on mm. seuraavia etuja:

  • pienempi betonin kulutus valettaessa suoraan kalliopintaan
  • pienempi vaara putoavista kivistä leikkauksissa ja tunneleissa
  • vähentynyt tarve kattojen ja seinämien vahvistus- ja puhdistustöille
  • pienempi virtausvastus vedelle vesi- ja viemäritunneleissa
  • kalliorakenteen pidempi turvallinen käyttöikä.

Räjähdysaine on pakattu muoviputkiin. Ne on varustettu jarrujatkokappaleilla, jotka keskittävät putket porareiässä ja estävät putkia sinkoutumasta ulos reiästä. Putken ollessa keskitetty, putken ja reiän seinämän väliin muodostuu kiven rikkoutumista vähentävä ilmatyyny.