PANOSTAJAN KOULUTUSTA JA KERTAUSKURSSEJA

Järjestämme yhteistyössä Oy Finnrock Ab:n kanssa panostajakoulutusta sekä panostajan lupakirjan kertauskursseja. Lisäksi järjestämme louhintatyömailla työskenteleville täydennyskoulutusta yhteistyössä Oy Finnrock Ab:n ja Sandvik Mining and Constructionin kanssa. Tulevien koulutusten ajankohdat löydät sivun alareunasta.

Lisäksi olemme mukana erilaisissa alaan liittyvissä tapahtumissa ja julkaisuissa sekä teemme läheistä yhteistyötä koulujen kanssa.