Panostuspalveluun kuuluvat panostuspaikan aputyöt, esim. räjähteiden kantaminen panostuspaikalle, reikien pohjaus, etutäytteen asennus ja avustaminen kytkennöissä. Näiden töiden osalta Forcitin työntekijä on työmaalla ”muu räjäytystyötä tekevä henkilö” (VnA 644/2011, § 7).

Erillisestä sopimuksesta teemme lisäksi tapauskohtaisesti myös muuta vaativaa panostustyötä, esim. hoidamme panostussuunnitelman kirjaamisen, panostamisen sekä räjäyttämisen. Kaikissa palvelukokonaisuuksissa tilaajalla tulee kuitenkin olla nimettynä räjäytystyönjohtaja, joka vastaa räjäytystyöstä.

Panostuspalvelua voi tilata sekä satunnaiseen tarpeeseen, että erillisellä sopimuksella pitkäkestoisiin projekteihin.

Lisätietoja saat teknisestä neuvonnastamme.

Teknistä neuvontaa antavien henkilöiden yhteystiedot löydät yhteystiedot -osiosta.