21 januari 2019

Befattning:

Fabriksoperatör

Grupp/avdelning:

Karlskoga

Placeringsort:

Karlskoga

Rapporterar till:

Områdesansvarig Karlskoga

Anställningsform:

Tillsvidareanställning, kollektiv

Tjänstgöringsgrad:

100%

Arbetstider:

Ordinarie arbetstid 07:00-16:00. Skiftarbete/förskjuten tid kan förekomma

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergripande beskrivning av tjänsten, syfte:

Att som fabriksoperatör ansvara för fabriken under drift samt att vara tillhands vid service och underhåll. Tjänsten innefattar även lagerarbete i spräng-och tändmedelsförråd. Som fabriksoperatör ska man främst vara ansvarig för tillverkningen av emulsion samt övriga produkter, mottagning av råvaror, underhåll av fabrik. Arbete kan även förekomma på annan ort.

Du ska även utföra viss provtagning på råvaror, emulsion och färdig produkt och dokumentera detta, en del arbete i affärssystemet kan förekomma. Du ska även bevaka att råvaror finns hemma och vara behjälplig i beställningen av dessa.

 

Ansvar och befogenheter

Ansvarar att arbetsuppgifterna utförs efter Forcits gällande riktlinjer.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Tillverkning av emulsion och dess tillhörande arbetsuppgifter
 • Provtagning på råvaror, emulsion samt färdig produkt
 • Mottagning och vid behov beställning av råvaror
 • Snöröjning och halkbekämpning på fabriksområdet
 • Destruktion av spill och andra produkter
 • Service och underhåll av fabriken
 • Delta vid projekt i förekommande fall
 • Att vid behov delta i ronder och interna samt externa tillsyner lager samt fabrik.

Utbildningskrav (Utbildning som krävs för rollen)

 • 3 årig gymnasial utbildning eller yrkesrelaterad erfarenhet
 • Kemisk utbildning (meriterande)
 • ADR utbildning (sprängkurs är meriterande)
 • Heta arbeten.
 • Truckkort, hjullastare samt
 • CE körkort (inklusive YKB-grundkurs) är meriterande

Budget- och resultatansvar

I befattningen ingår inget budget eller resultatansvar.

Personalansvar

Inget personalansvar eller arbetsmiljöansvar ingår i denna tjänst.

Övrigt

Tjänstgöring kan förekomma inom Forcits etableringar i Sverige samt vid behov på Forcits övriga bolag OY Forcit AB (Finland) samt Forcit Norway AS (Norge). Mobiltelefon ingår i tjänsten enligt gällande policy.

Erfarenhetskrav

Meriterande är erfarenhet från processindustrin eller explosivämnesbranschen samt kemikunskaper för att kunna bevaka och följa upp att verksamheten bedrivs på ett för branschen säkerhet och kvalitetsmässigt bra sätt. Meriterande är också minst 2 års erfarenhet från körning med tunga fordon eller motsvarande.

Kunskaper och färdigheter nödvändiga för rollen

 • Kunskap i hantering av data, Exel och world.
 • Erfarenhet från processindustri/service samt underhåll

Språkkunskaper

 • Svenska
 • Engelska
 • Finska är meriterande

Personliga egenskaper nödvändiga för tjänsten

Denna person har en stor del i att fabriken och dess kvalité på produkten blir optimal vilket kräver en noggrannhet i provtagning samt i processen. Personen har en nyckelroll genom att både utföra samt planera matristillverkningen samt dess service och underhåll tillsammans med driftansvarig. Personen är också företagets representant utåt mot leverantörer av råvaror samt andra intressenter som är beroende av emulsionens resultat.

För att uppnå ovanstående krävs egenskaper som att personen är organiserad, noggrann, målinriktad, flexibel och kreativ. Personen ska kunna arbeta såväl självständigt som i grupp.

Ansökan skickas till ari.kainulainen@forcit.se

Frågor angående tjänsten besvaras av Christer Lindberg telefon 073-0302478 eller christer.lindberg@forcit.se. Alternativt Ari Kainulainen telefon 072-2000 301 eller ari.kainulainen@forcit.se

 

Sista ansökningsdag 2019-02-28, urval sker löpande.