OY FORCIT AB är ett finländskt företag som är verksamt inom kemisektorn. Forcit utvecklar, tillverkar och säljer sprängämnen främst på den nordiska marknaden. Specialprodukter exporteras även till marknader utanför Norden. Forcit, som även bedriver konsult- och utbildningsverksamhet, är känd som en sakkunnig och pålitlig aktör.

Koncernens moderbolag är OY FORCIT AB, och verksamheten är indelad i tre affärsområden: Forcit Explosives, Forcit Defence och Forcit Consulting. Forcit Explosives betjänar den civila delen av sprängämnesmarknaden och Forcit Defence betjänar försvaret och tillverkar försvarsprodukter. Forcit Consulting betjänar sprängämnesaktörer genom att erbjuda dem mätnings-, övervaknings-, planerings- och skolningstjänster. I koncernen ingår dotterbolagen Oy Finnrock Ab, Räjäytyskonsultit Oy, Bergsäker AB, Bergcon AB, Forcit Sweden AB, Forcit Norway AS och Forcit International Oy. Till koncernen hör också intresseföretagen Suomen Tärinämittaus Oy och Vipnordic AB.

Styrelseordförande är Lauri Stadigh och VD är Ulf Sjöblom. Koncernen sysselsätter sammanlagt cirka 330 personer.

Omsättningen år 2017 var circa 98 miljoner euro.

Forcit WorldMap 01 01

PL LOGO Oy Forcit Ab SV 390915 web