29 juni 2018

Forcit Sweden AB söker teknisk säljare

Vi söker en teknisksäljare till norra Sverige.
Läs mera
21 juni 2018

NY FÖRPACKNINGSSTORLEK FÖR ANFO WR

Storleken på Anfo WR-säcken förändras från 25 kg till 20 kg.
Läs mera
21 juni 2018

Ny förpackningsstorlek för Anfo WR

Storleken på Anfo WR-säcken förändras från 25 kg till 20 kg.
Läs mera
4 maj 2018

Forcit Sweden AB tecknar avtal med Kaunis Iron AB

Forcit Sweden AB tecknar avtal med Kaunis Iron AB för sprängning och leverans av sprängmedel till gruvan i Kaunisvaara
Läs mera
16 mars 2018

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Oy Forcit Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma
Läs mera