31 augusti 2016

Forcit Sweden AB stärker sin position som den ledande leverantören till Förbifart Stockholm.

Entreprenaden omfattar 1,6 km parallella huvudtunnlar, 465 000 kubikmeter bergschakt, en pumpstation och två eldriftutrymmen. Vägtunnelns sträckning löper strax väster om och parallellt med Bergslagsvägen och ansluter till bergtunnel Johannelund i söder och trafikplats Hjulsta Södra i norr. Vid trafikplats Hjulsta ansluter Förbifart Stockholm till E18.

Sedan tidigare har Forcit nått en överenskommelse med Implenia om leveranser till projekt Johannelund också det på Förbifart Stockholm.

Uppdraget omfattar att bygga 1,6 kilometer parallella huvudtunnlar, cirka 200 meter arbetstunnel och en pumpstation. Tunnlarna ansluter från Kälvesta i söder och går parallellt, strax nordväst längs Bergslagsvägen och kommer upp i ytläge vid trafikplats Hjulsta. Byggstart planeras i augusti 2016 och arbetet beräknas pågå 5 år. Kontraktsumman är cirka 500 miljoner kronor. Beslutet kan överklagas tio dagar efter tilldelning enligt lagen om offentlig upphandling.