OY FORCIT AB är ett finländskt företag som är verksamt inom kemisektorn. Forcit utvecklar, tillverkar och säljer sprängämnen främst på den nordiska marknaden. Specialprodukter exporteras även till marknader utanför Norden. Forcit, som även bedriver konsult- och utbildningsverksamhet, är känd som en sakkunnig och pålitlig aktör.

Koncernens moderbolag är OY FORCIT AB, och verksamheten är indelad i tre affärsområden: Forcit Explosives, Forcit Defence och Forcit Consulting. Forcit Explosives betjänar den civila delen av sprängämnesmarknaden och Forcit Defence betjänar försvaret och tillverkar försvarsprodukter. Forcit Consulting betjänar sprängämnesaktörer genom att erbjuda dem mätnings-, övervaknings-, planerings- och skolningstjänster. I koncernen ingår dotterbolagen Oy Finnrock Ab, Räjäytyskonsultit Oy, BergUtbildarna AB, Spijkerman Berg- och Sprängteknik AB, Bergsäker AB, Bergcon AS, Forcit Sweden AB, Forcit Norway AS och Forcit International Oy. Till koncernen hör också intresseföretagen Suomen Tärinämittaus Oy och Vipnordic AB.

Styrelseordförande är vicehäradshövding Juhani Mäkinen och VD är ekon.mag. Ulf Sjöblom. Koncernen sysselsätter sammanlagt cirka 320 personer.

Omsättningen år 2016 var circa 101 miljoner euro.

PL LOGO Oy Forcit Ab EN 390915 web