Vi har i dag en sterk, operativ organisasjon med hovedbase i Nora/Karlskoga. Herfra styres og supporteres all virksomhet i Sverige og Norge, vår Skandinaviske organisasjon.

Alle ressurser, både personell og utstyr skal disponeres der hvor det er størst behov uavhengig av landegrenser.
Vi ansetter personell i Norge i takt med de etableringer vi gjør, men disse vil operativt tilhøre vår Skandinaviske organisasjon med den support den kan gi.

Pr i dag består vår Skandinaviske organisasjon av ca 50 personer.

Ledige stillinger
Kunne du være interessert i å jobbe i Forcit? Du kan sende inn din CV på vår rekruteringsside.

Nyheter

4 mai 2018

Forcit Sweden AB tecknar avtal med Kaunis Iron AB

Forcit Sweden AB tecknar avtal med Kaunis Iron AB för sprängning och leverans av sprängmedel till gruvan i Kaunisvaara
Läs mera
16 mars 2018

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Oy Forcit Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma
Läs mera
7 april 2017

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Oy Forcit Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls måndagen den 24.4.2017 kl. 16.00 på Helsingfors
Läs mera
9 februar 2017

O-pitblast digitaliserar din sprängplanering

Forcit har inlett ett långvarigt samarbetsavtal med det Portugisiska företaget O-pitblast.
Läs mera