Vi har i dag en sterk, operativ organisasjon med hovedbase i Nora/Karlskoga. Herfra styres og supporteres all virksomhet i Sverige og Norge, vår Skandinaviske organisasjon.

Alle ressurser, både personell og utstyr skal disponeres der hvor det er størst behov uavhengig av landegrenser.
Vi ansetter personell i Norge i takt med de etableringer vi gjør, men disse vil operativt tilhøre vår Skandinaviske organisasjon med den support den kan gi.

Pr i dag består vår Skandinaviske organisasjon av ca 50 personer.

Ledige stillinger
Kunne du være interessert i å jobbe i Forcit? Du kan sende inn din CV på vår rekruteringsside.

Nyheter

7 April 2017

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Oy Forcit Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls måndagen den 24.4.2017 kl. 16.00 på Helsingfors
Read more
9 February 2017

O-pitblast brings blast design to the digital age

Forcit embark on a long term co-operation with the Portuguese company O-pitblast.
Read more
20 October 2016

Forcit Norway i Fjellsprengningskonferansen 2016

Read more
31 August 2016

Forcit Sweden AB stärker sin position vid Förbifart Stockholm

Read more