11 October 2017

Vi söker till vår ekonomiavdelning i Hangö en huvudbokförare. Till de centrala arbetsuppgifterna hör bl.a. de finländska koncernbolagens löpande bokföring, uppgörande av månads- och årsbokslut, deltagande i uppgörande av koncernbokslut, anläggningstillgångsregister, skatte- och momsdeklarationer, statistikanmälningar och försäljningsreskontrarutiner.

För att sköta tjänsten framgångsrikt förutsätts att Du:

  • har flera års erfarenhet av bokföringsuppgifter
  • har gedigna bokslutskunskaper
  • behärskar bokföringen av anläggningstillgångarna
  • känner väl till bokförings-, näringsskatte- och mervärdesskattelagstiftningen
  • tar raskt itu med olika utredningsuppgifter
  • är noggrann, ansvarsfull och lösningscentrerad

Det är en fördel om du har jobbat i ett företag med industriell verksamhet och/eller i ett företag som verkar i en exportbransch. Vi förutsätter att du kan kommunicera på svenska och finska.

Är Du intresserad av tjänsten? Sänd in ansökan så fort som möjligt, vi påbörjar intervjuer genast då vi har lämpliga kandidater, dock senast 25.10.2017 per e-post till stefan.langstrom@forcit.fi.

Tilläggsinformation fås av redovisningschef Nichlas Lindholm per e-post  nichlas.lindholm@forcit.fi eller telefon 0400 174902.

OBS! Personen som väljs skall uppvisa godkänt hälsointyg, vilket innefattar drogtest och säkerhetspolisens bakgrundsgranskning.